Federacja św. Józefa

„Karmel to miejsce, gdzie my podobnie jak św. Józef, dajemy się porwać snom o zbawieniu. Uważne i otwarte na słowo Boże, iż Bóg uczyni wszystko nowe, strzeżemy światła nadziei, dla nowego świata.” (z Listu Opieka św. Józefa nad Karmelem Przełożonych Generalnych O.Carm i OCD)

Zachęcone przez Kościół Św. do utworzenia struktury, która zacieśniłaby więzy między klasztorami i przyczyniła się do efektywniejszego kroczenia drogą karmelitańskiego powołania, siostry z 14 klasztorów podjęły się utworzenia federacji. Została ona erygowana przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 18 maja 2020 roku, czyli w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Był on wielkim czcicielem św. Józefa, czego dowodami są encyklika Redemptoris Custos i akty osobistej pobożności, której dawał wyraz do końca swego życia. 16 października 2003 r. Ojciec Święty przekazał wadowickiemu wizerunkowi Św. Józefa swój papieski pierścień. Pragniemy naszą konsekrację zakonną także powierzyć temu, któremu sam Bóg się powierzył.

Spotykając się w Laskowicach Pomorskich w dniach 4-7 czerwca na I. Zgromadzeniu Federacji została wybrana Przewodnicząca Federacji – s. Agnieszka od Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia z klasztoru w Gdyni

Radnymi Federacji zostały:

– s. Miriam od Jezusa z klasztoru w Spręcowie

– s. Maria Józefa od Jezusa z klasztoru w Warszawie

– s. Faustyna od Maryi Matki Miłosierdzia z Wrocławia

– s. Maria Katarzyna od Najświętszej Eucharystii z Nowych Osin

Siostrze Marii Beacie od Jezusa Eucharystycznego z Bornego Sulinowa, zastępczyni radnej, powierzono urząd formatorki federalnej.

Naszej Federacji jako asystent towarzyszy od. Wiesław Kazimierz (Kiwior) od Matki Bożej  OCD.

Ufamy, że na wspólnej drodze federacyjnych poszukiwań zostanie nam podarowana właściwa Świętemu Jozefowi duchowa mądrość, która jest miłosnym wpatrywaniem się w oblicze Jezusa, mądrość ukrycia i mądrość bezgranicznego zawierzenia.