We wszystkich wydarzeniach powinniśmy widzieć rękę Boga, który nas prowadzi.

W Starym Testamencie Pan i Bóg nasz, nauczając swój lud, wołał ku niemu: „Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty.” Cóż jest wymaganym, aby być świętym,  aby być doskonałym? Jeżeli chcesz stać się świętym, stać się doskonałym bądź wiernym wykonawcą twoich obowiązków.