Chwałą Karmelu ich obdarzono

Dziś obchodzimy Święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego. Jesteśmy ich duchowym potomstwem. Św. Teresa od Jezusa mówiła: „Wszyscy, którzy nosimy ten  święty habit Karmelu jesteśmy powołani do modlitwy i kontemplacji; to jest bowiem nasz początek, z tego rodu się wywodzimy, od owych świętych ojców naszych z Góry Karmel, którzy – w takiej głębokiej samotności, z takim wzgardzeniem wszystkimi rzeczami tego świata – szukali tego skarbu, tej drogiej perły kontemplacji.

Na miłość Pana naszego, proszę was, pomnijcie jak prędko wszystko na tym świecie się kończy, jak wielką łaskę uczynił nam Pan powołując nas do tego zakonu. Zdobywajmy się na świętą zuchwałość, postanówmy sobie i usiłujmy, za łaską Boga, stać się świętymi jak oni. Walka nie będzie długa, a koniec jej wieczny.